Retningslinjer for banebooking

Regler for booking
Den generelle regel er, at der skal 2 spillere til, for at man kan booke en bane.

Bane 1 og 2 indendørs: Booking i hele timer.                                  Bane 1 til 4 (Dalumvej 95F): Booking i hele timer.
Bane 5 : Booking for 1½ time ad gangen.
Bane 7 til 10 (Mejerivej 1): Booking fra halv til halv (eks. 9.30-10.30).
Bane 6 : Booking for 1½ time ad gangen.

Samme medlem kan ikke booke 2 eller flere timer i træk .

Det enkelte medlem har ret til at have åbne bookinger i alt 3 timer 14 dage frem. Man kan maksimalt booke 14 x 24 timer frem. (Dog kan booking foretages 10 minutter før de 14 x 24 timer påbegyndes, d.v.s. 10 minutter før man påbegynder sin booking, kan man tegne samme time 14 dage frem.)

Når man har påbegyndt sin bookede spilletid, kan man booke på ny, men dog ikke til samme dag.

Hvis spillerne ikke er på banen 10 minutter efter, at den reserverede tid er begyndt, betragtes banen som ledig.

Chancebooking: En ledig bane kan bookes uanset ovenstående regler, hvis banen er ledig 15 minutter før start af spil.

Al booking af baner, såvel udendørs som “løse” timer i hallerne, foregår over vores digitale booking-system.

Bemærk:

Når et medlem har booket en bane, har det pågældende medlem forrang til banen i relation til andre klubmedlemmer, dog med undtagelse i følgende situationer:

1. I forbindelse med turneringer, holdkampe eller lignende vil der kunne opstå et behov for enten at bede medlemmer om at skifte baner eller helt at inddrage baner, som er reserveret af klubmedlemmer. En inddragelse af baner vil naturligvis kun finde sted i yderste nødsituation. Såfremt de pågældende har betalt for den pågældende bane, vil beløbet blive refunderet.

2. Bemyndigelsen til at inddrage reserverede baner i forbindelse med turneringer eller lign. ligger hos bestyrelsen, dvs. hos formanden eller bestyrelsens junior- eller senioransvarlige medlem. Såfremt turneringsledelsen varetages af et klubmedlem, og et af de pågældende bestyrelsesmedlemmer i en akut situation ikke kan kontaktes, bemyndiger bestyrelsen det pågældende turneringsansvarlige medlem til at korrigere på reserverede baner eller helt at inddrage disse.

Betaling 
Der er ingen begrænsninger på, hvad der kan reserveres som løse timer. Faste timer kan kun reserveres ved kontakt til Aage Wichmann.

Medlemmer af FBT betaler for udendørsspil over deres kontingent.

Medlemmer af FBT betaler for indendørsspil, “Løse” haltimer , elektronisk ved booking

Prisen for “løse” haltimer:

I vinterperioden 15.09 til 30.04
fra mandag til fredag
fra kl.   7.00 til 15.00  kr. 110
fra kl. 15.00 til 23.00 kr. 130
lørdag, søndag og helligdage kr. 130/time for alle timer

I sommerperioden 1.05 til 14.09
kr. 80 /time for alle timer alle dage

“Faste” haltimer betales ved at medlemmet logger ind, vælger Faste timer og går til betaling via betalingskort.

Gæstespillere betaler efter regler for gæstespillere.

 

Faste timer i tennishallen
Dalumvej 95

Det er muligt at tegne en fast indendørs banetid.

Sæsonen er opdelt i to perioder:15.9. til 31.12. og 1.1. til 30.4.

Der betales forud for hver periode. Timerne kan kun afmeldes for en hel periode og skal ske forud for perioden.

Lørdag fra kl. 11 bane 2 og kl. 12 bane 1 lejes ikke ud som faste timer, men er forbeholdt fri booking, holdkampe og andre arrangementer.

Medlemmerne må ikke selv tegne faste timer, da bestyrelsen ønsker mulighed for at disponere over ledigblevne timer ligesom den ønsker en så rimelig fordeling af timerne som muligt. Medlemmer, der ikke har fast time, har derfor fortrinsret, fremfor medlemmer der i forvejen har fast time.

Besatte faste timer fremgår af rød baggrund på baneoversigterne.

 

Henvendelse herom
Henvendelser ang. faste banetider sker til:
Aage Wichmann – aaw@stofanet.dk eller tlf. 2392 7830.