Forældre i FBT

Forældre er altid velkomne i klubben også til at overvære træning. Vi ser et godt forældresamarbejde som en forudsætning for god spillerudvikling og vil meget gerne være i dialog. 

Forældre bedes dog om ikke at forstyrre og benytte træninger til længere samtaler med trænerne, men derimod tage imod de tilbud der vil være i løbet af sæsonen for at gå i dybere dialog. Forældre opholder sig udenfor banen, medmindre andet er aftalt med trænerne.

FBT forventer at forældre udviser god opførsel til træning, turneringer m.m. og støtter op om et godt junior tennismiljø i klubben.

I løbet af året vil der afholdes forældremøder, hvor man kan være i dialog om stort som småt, og hvor forældre kan udveksle erfaringer eksempelvis vedrørende turneringer i DTF, oprettelse af licens, sociale arrangementer ect.

Der vil oprettes udvalg til at varetage de forskellige opgaver og arrangementer i Juniortennis. For at skabe gode klubaktiviteter og arrangementer er vi afhængige af, at forældre hjælper til på den ene eller anden måde. Vi har stærkt brug for frivillige hænder og samtidig skaber det et godt miljø for juniorspillerne at forældre mødes i klubben.

Tennis,Ball,Over,The,Net