FBTs historie og jubilæumsbog fra 2005

Fruens Bøge Tennisklub blev grundlagt i sept. 1930 af en gruppe veletablerede borgere i den lille selvstændige Dalum Kommune syd for Odense. Initiativtageren var lærer E. Møller.

Man startede med at købe en grund på 40 x 40 meter. I dag er arealet, som ligger i Rikkesminde kvarteret bebygget med villaer, men i maj 1931 var 2 grusbaner samt et lille træskur til omklædning anlagt.

Allerede i 1932 gik man i gang med at spille holdkampe mod omkringliggende klubber, ligesom man afholdt de første klubmesterskaber.

Men det drejede sig ikke kun om turneringstennis. Man lagde fra starten megen vægt på socialt samvær. Beskrivelse af udflugter og fester fylder meget i de gamle annaler, som i dag er arkiveret i Dalum Lokalarkiv.

I de følgende år var klubben i en konstant, men rolig udvikling. I 1941 fik man mulighed for udover egne 2 grusbaner at benytte 2 røde grusbaner, som Dalum Kommune havde anlagt ved det nye stadion på Dalumvej. Yderligere lejede man sig ind på en privat bane på Lindevej,

Men krigsårene var ikke uden problemer. I referatet fra generalforsamlingen 1943 beklager man sig således over, at det nu er 3 år siden, at man har kunnet skaffe nye bolde. Der står ikke noget i annalerne om, hvordan man klarede de sidste krigsår.

I 1942 meldte man FBT ind i Fyns Tennis Union, som man selv havde været med til at stifte.

I 1947 indgik man en aftale med Dalum Kommune om, at kommunen overtog arealet, hvor FBT’s baner hidtil havde ligget, imod at man fik råderet over de i alt 5 røde grusbaner, som nu var anlagt ved siden af stadion på Dalumvej nr. 95. Men selve grunden under banerne forblev Dalum Kommunes ejendom.

I 1952 byggede man ved frivillig arbejdskraft det første klubhus på Dalumvej.

I 1955 var det galt med likviditeten, og de 5 bestyrelsesmedlemmer besluttede at låne klubben hver 100 kr.

Da man ikke havde mulighed for at spille haltennis, forsøgte man sig om vinteren med alternative aktiviteter, Man spillede således i flere år badminton, og i 1954/55 spillede man volleybold som den første klub på Fyn.

FBT deltog hvert år i FTU’s holdturneringer ligesom klubbens bedste turneringsspillere hvert år deltog i Fyns mesterskaberne.

Der var også hvert år interne klubmesterskaber og i 1957 indledes et internationalt samarbejde med klubber fra Holland og Tyskland.

I 1965 udvides klubhuset, og der indlægges fjernvarme. I 1966 startes en årlig doubleturnering med stærk/svag spiller. Denne turneringsform har senere udviklet sig til den meget populære grundlovsturnering, som fortsat er et af årets højdepunkter.

I 1969 afholdes en ekstraordinær generalforsamling, som bemyndiger bestyrelsen til at arbejde videre med planer om bygning af en hal. I de følgende år arbejder de skiftende bestyrelser videre med halplanerne. Både boblehaller og faste haller blev undersøgt og vurderet, og det endte med, at man besluttede, at skulle man bygge, så skulle det være en fast hal. Men alle planer strandede på økonomien.

I 1970 blev Dalum Kommune indlemmet i Odense Kommune, hvilket havde en vis betydning for klubben.

I 1975 etableres en byggefond og i 1976 beslutter generalforsamlingen at hæve det årlige kontingent med 50 kr., som ubeskåret skulle indgå i byggefonden. Nu var den økonomiske grund lagt, og man kunne i 1980 bygge hal1.

Hal 1 blev en stor succes, som kørte med høj belægning og hvert år gav et pænt bidrag til klubbens drift. Belægningen blev med årene så høj, at der var behov for endnu en hal, og da det gamle, selvbyggede klubhus efterhånden var grundig nedslidt, blev der i 1980’erne arbejdet med udvidelsesplaner.

I 1998 var finansieringen på plads og projektering af hal 2 sammenbygget med et nyt klubhus kunne gå i gang. Byggeriet blev gennemført, og hal 2 kunne tages i brug ved nytår år 2000 og klubhuset i marts 2000.

I alle disse år har bestyrelsesarbejdet været præget af stor kontinuitet. Formænd og kasserere holdt i årtier (se mere herom under æresmedlemmer) og det er i høj grad denne stadige og konstante indsats, der danner grundlag for den Fruens Bøge Tennisklub, som vi kender i dag.

I 2005 råder klubben over 5 udendørs røde grusbaner, 2 faste haller og et velfungerende klubhus.

Du kan hente jubilæumsbogen HER