Børn og juniortennis

Fruens Bøge Tennis har en vision om at skabe et solidt og inspirerende tennismiljø for børne- og juniortennisspillere. 

Fruens Bøge Tennis har en vision om at skabe et solidt og inspirerende tennismiljø for børne- og juniortennisspillere.

Der skal skabes en ramme og en struktur, så alle spillere får gode tennisoplevelser og kan udvikle sig som tennisspillere, indgå i gode sociale relationer og opnå glæde ved deltagelse i spillet og klublivet generelt.
Klubben skal igennem tennissporten også være et sted, hvor vores børne- og ungespillere udvikler en lang række livskompetencer, som de tager med sig videre i livet.

Juniortennis skal være for alle juniorspillere i et klubfællesskab, og vi skal sikre at træningen matcher alle spillernes reelle behov, gældende for både begynder-, bredde-, turnerings- og elitespillere. Træningen skal være sjov, udfordrende og udbytterigt uanset udviklingsniveau, alder, færdighedsniveau og ambitioner

FBT har et mål om at fastholde og udvikle alle spillere, herunder også dygtige elitespillere, så klubben har spillere blandt de allerbedste i Danmark. Udvalgte turneringsspillere der repræsenterer klubben ved såvel nationale som internationale turneringer.

 

Værdier, trivsel og fællesskab
Juniortennis har stor fokus på at skabe et forpligtende fællesskab, hvor trænere, spillere og forældre forpligter sig til god opførsel og åbenhed overfor hinanden på tværs af alder, træningshold og klubber.

Det er vigtigt, at alle spillere trives i træningsfællesskabet og opnår glæde ved at spille tennis sammen med andre.

Vi opfordrer alle juniorspillere til at deltage i forskellige tennisarrangementer i løbet af året, sådan så alle juniorspillere oplever glæden ved både at være sammen med dem de dagligt træner med, men også at møde de andre spillere og forstå, at de alle er en del af en større sammenhængende gruppe af junior tennisspillere.

 

Målsætning
Styrke og udvikle juniortennis i FBT ved at skabe et stærkt, sundt og inspirerende træningsmiljø både tennisfagligt og socialt for at opnå følgende:

En gruppe unge spillere på 80-100 aktive juniorer (4-18 år)— som får tilbudt en aktiv fritid med fysisk og social leg, læring og udvikling. Spillerne skal motiveres til at deltage i klublivet generelt gennem træning og forskellige aktiviteter.

En solid rekruttering af af de yngste spillere.

Little girl with tennis racket and ball in sport club. Active exercise for kids. Summer activities for children. Training for young kid. Child learning to play.

Fastholdelse af juniorspillere i klubben, her et ekstra fokus på de ældste juniorspillere.

Fastholdelse og udvikling af juniortalenter, som kan gøre sig gældende i toppen af dansk juniortennis. Talentspillere spottes/udtages løbende fra vores store gruppe af juniorspillere. Basen er en  forudsætning for at talent-/elitemiljøet kan eksistere.

En rød tråd og sammenhæng i vores træningstilbud, fra de yngste til ældste klubspillere.

Skabe og sikre gode overgange fra juniorspiller til seniorspiller. Herunder at involvere mulige turneringsspillere i klubbens divisions og Liga hold.

Tiltrækning/fastholdelse/udvikling af kvalificerede trænerressourcer, som er en forudsætning for at skabe en stor juniorgruppe på forskellige niveauer og med forskellige behov.

Vi vil opbygge, fastholde og udvikle et stærkt trænerteam med ansvar for hele ”fødekæden” fra mikro og juniortennis til seniortennis i FBT.

Et samlet trænerteam under ledelse af vores cheftræner – Anastasia Yakimova skal sikre en god organisering af træningen, og en solid base af juniorer der giver mulighed for opdeling i ligeværdige grupper (socialt og tennisniveaumæssigt).

Vores trænerteam skal derudover opfordre og motivere vores juniorspillere til at “selvtræne”, spille hinanden gode og deltage i klublivet.