Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Bliv medlem

Indmeldelse

FBT`s bestyrelsen har bemyndiget Aage Wichmann til at optage nye medlemmer:

Aage Wichmann, Lindevej 76, 5260 Odense S
Tlf. 2392 7830
E-mail: indmeldelse@fbt-tennis.dk

Du skal oplyse :

  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsdato
  • Tlf. nr.
  • E-mail adresse. (Især vigtigt for juniorer).

Bestyrelsen har på sit møde den 13. april 2016 besluttet, at der med virkning fra 1. maj 2016 opkræves et depositum for nøglebrikken på 150 kr.. Såfremt nøglebrikken leveres tilbage ved udmeldelse refunderes 100 kr.

Kontingentsatser

(afhængigt af hvilken måned man melder sig ind i)

Satser

Junior 0-7 år (til og med det år man fylder 7) 400
Junior 7 -18 år (til og med det år man bliver 18) 1300
Ungsenior 19 – 25 år (til og med det år man bliver 25) 1300
Senior 26 -64 år 1650
Senior Studerende over 25 år med studiekort 1300
Pensionist Fra det år man bliver 65år 1350
Passiv passive 300
Bestyrelse Fra det år man indtræder, men ikke udtrædelsesåret 0
Æresmedlem Fra det år man udnævnes 0
Indskud Nye medlemmer (også tidligere medlemmer) 200
OTC-vinter Vintermedlemskab i Odense Tennis Center
– for booking af baner i OTC til billigere takst
200
Haltimer 1 Kl. 07 – 15 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 120
Haltimer 2 Alle andre timer 140
Haltimer 3 Sommer (1.5. – 14.9.) alle timer 80
Gæstekont. Pr. time sammen med medlem 50
Gæstekont. Uden deltagelse af medlem, pr. bane uanset antal+evt. halleje 100
Feriekont. Pr. måned 300

 

Betaling

Indskud kr. 200,– såfremt du er over 18 år ved indmeldelsen

Pengene skal overføres til følgende konto-informationer:

  • Bank: Danske Bank
  • Reg: 9570
  • Konto: 004101863.

Når dine data og betaling er modtaget, vil du få tilsendt din nøglebrik.

 

Formaliteter:

§3 i FBT’s love siger: Enhver kan blive medlem af klubben, når bestyrelsen vedtager optagelse. Optagelse kan ske ved skriftlig begæring enten som aktivt eller passivt medlem. Medlemskab regnes for gyldigt, når indskud og kontingent er betalt.

 

Udmeldelse

Udmeldelse sker skriftligt til Aage Wichmann, Lindevej 76, 5250 Odense SV eller pr. mail til indmeldelse@fbt-tennis.dk. Nøglebrikken bedes afleveret samtidigt. Kan evt. lægges i postkassen i klubhuset med navn eller medlemsnummer.