Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Kontingenter og satser

På denne side kan du læse om de forskellige satser og kontingenter, hvilket blev besluttet for sæsonen der dækker 2016-2017.

Satser vedtaget på generalforsamlingen 2016

Junior 0-7 år (til og med det år man fylder 7) 500
Junior 7 -18 år (til og med det år man bliver 18) 1000
Ungsenior 19 – 25 år (til og med det år man bliver 25) 1000
Senior 26 -64 år 1350
Senior Studerende over 25 år med studiekort 1000
Pensionist Fra det år man bliver 65år
samt førtidspensionister, der er tilkendt off. pension
1050
Passiv passive 300
Bestyrelse Fra det år man indtræder, men ikke udtrædelsesåret 0
Æresmedlem Fra det år man udnævnes 0
Indskud Nye medlemmer (også tidligere medlemmer) 200
Haltimer 1 Kl. 07 – 15 mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag 110
Haltimer 2 Alle andre timer 130
Haltimer 3 Sommer (1.5. – 14.9.) alle timer 50
Gæstekont. Pr. time sammen med medlem * 30
Gæstekont. Uden deltagelse af medlem, pr. bane uanset antal+evt. halleje 100
Feriekont. Pr. måned 300

Bestyrelsen har på sit møde den 13. april 2016 besluttet, at der med virkning fra 1. maj 2016 opkræves et depositum for nøglebrikken på 150 kr.. Såfremt nøglebrikken leveres tilbage ved udmeldelse refunderes 100 kr.

*) For at blive betragtes som gæstespiller, må man max. spille 6 gange som gæst pr. sæson (perioden 1/5 – 30/4). Er man fast spiller på et hold skal man være medlem af klubben. (Bestyrelsesmøde 4.10.2018)

Kontingenter

Medlemsskab fra Børn Junior Ungsenior Senior Pensionist
Maj 500 1000 1000 1350 1050
Juni 460 920 920 1240 960
Juli 420 840 840 1125 880
August 375 760 760 1000 790
September 335 670 670 900 700
Oktober 290 590 590 790 610
November 250 510 510 675 520
December 210 430 430 560 440
Januar 170 350 350 450 350
Februar 125 270 270 340 260
Marts 85 190 190 225 180
April 40 90 90 110 90