Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Bookingregler for banebooking

På denne side kan du læse om retningslinierne for banereservation og banebooking.

Banereservation

Udendørs:

  • Bane 1 til 4 (Dalumvej 95F): Banereservation kan kun ske for hele timer. Bane 5 kan reserveres for 1½ time ad gangen.
  • Bane 7 til 10 ved Dalumhallen: Baner reserveres fra halv til halv (eks. 9.30-10.30). Bane 6 kan reserveres for 1½ time ad gangen.
  • Samme medlem kan ikke reservere 2 eller flere timer i træk .

Al reservering af baner, såvel udendørs som “løse” timer i hallerne, foregår over det elektroniske booking-system. Link til systemet: (klik)

Regler for reservering

Den generelle regel er, at der skal 2 spillere til, for at man kan reservere en bane.

Det enkelte medlem har ret til at have åbne reservationer i alt 3 timer 14 dage frem. Man kan maksimalt reservere 14 x 24 timer frem. (Dog kan reservering foretages 10 minutter før de 14 x 24 timer påbegyndes).

D.v.s. 10 minutter før man påbegynder sin reservation, kan man tegne samme time 14 dage frem.

Når man har påbegyndt sin reserverede spilletid, kan man reservere på ny, men dog ikke til samme dag.

Hvis spillerne ikke har indfundet sig på banen 10 minutter efter, at den reserverede tid er begyndt,  betragtes banen som ledig.

Chancebooking: En ledig bane kan bookes uanset ovenstående regler, hvis banen er ledig 15 minutter før start af spil

Bestyrelses har fundet det nødvendigt at præcisere følgende:
1. Når et medlem har reserveret en bane, har det pågældende medlem forrang til banen i relation til andre klubmedlemmer.
2. I forbindelse med turneringer, holdkampe eller lignende vil der kunne opstå et behov for enten at bede medlemmer om at skifte baner eller helt at inddrage baner, som er reserveret af klubmedlemmer. En inddragelse af baner vil naturligvis kun finde sted i yderste nødsituation. Såfremt de pågældende har betalt for den pågældende bane, vil beløbet blive refunderet.
3. Bemyndigelsen til at inddrage reserverede baner i forbindelse med turneringer eller lign. ligger hos bestyrelsen, dvs. hos formanden eller bestyrelsens junior- eller senioransvarlige medlem. Såfremt turneringsledelsen varetages af et klubmedlem, og et af de pågældende bestyrelsesmedlemmer i en akut situation ikke kan kontaktes, bemyndiger bestyrelsen det pågældende turneringsansvarlige medlem til at korrigere på reserverede baner eller helt at inddrage disse.

Betaling

Udendørs: Medlemmer af FBT betaler for udendørsspil over deres kontingent.

Gæstespillere betaler efter regler for gæstespillere (Klik på bjælken øverst på siden).
Indendørs:

Der er ingen begrænsninger på, hvad der kan reserveres som løse timer. Faste timer kan kun reserveres ved kontakt til Aage Wichmann

“Faste” haltimer betales ved at medlemmet logger ind, vælger Faste timer og går til betaling via betalingskort.

“Løse” haltimer betales elektronisk ved booking

Prisen for “løse” haltimer kan aflæses i bookingsystemet, men er i øvrigt:

I vinterperioden 15.09 til 30.04

fra mandag til fredag

fra kl.   7.00 til 15.00  kr. 110

fra kl. 15.00 til 23.00 kr. 130

lørdag, søndag og helligdage kr. 130/time for alle timer

I sommerperioden 1.05 til 14.09

kr. 80 /time for alle timer alle dage