Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Dagsorden til generalforsamlingen i Fruens Bøge Tennisklub den 24. marts 2020

28 feb Posted by in Arkiv (ikke vist) | Kommentarer lukket til Dagsorden til generalforsamlingen i Fruens Bøge Tennisklub den 24. marts 2020
Dagsorden til generalforsamlingen i Fruens Bøge Tennisklub den 24. marts 2020
 

Dagsorden til generalforsamlingen tirsdag den 24. marts 2020 kl. 19.00

i Dalum Fodboldklubs
lokaler Dalumvej 95C

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen
 3. Fremlæggelse af regnskab for 2019 til godkendelse og forslag til budget for 2020.
 4. Indkomne forslag
  Forslag fra Ole Freitag
  (”Jeg vil foreslå en forbedret belysning på begge indendørs tennisbaner i hallen.
  Det er i øjeblikket lyse og mørke områder på spillefladerne forårsaget af de nye LED-lys placering og udformning.
  Jeg foreslår 1 af 2 muligheder til afhjælpning af generne:
  a) Montering af nye og bedre armaturer med større lysspredning på de eksisterende placeringer
  b) Montering af 3 ekstra armaturer mellem de eksisterende 4 armaturer i hver side – altså i alt 12 ekstra armaturer på de 2 baner.”)
  Forslag fra Finn Boe-Hansen (”anskaffe robotstøvsugere til løbende natrengøring af indendørsbanerne. Billigere og mere effektivt.”)
 5. Fastsættelse af indskud og kontingent
  Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på alle medlemsgrupper på 100 kr.
 6. Valg af formand (Jan Hansen modtager ikke genvalg)
 7. Valg af kasserer i ulige år
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 3 i lige år. (Mikkel Schäfer, Lis Gaba og Masood Jaffari modtager ikke genvalg). Bestyrelsen foreslår, at Rikke Petersen vælges ind. Rikke har interesse i posten som ungdomsudvalgsformand).
 9. Valg af bestyrelsessuppleanter. 2 suppleanter hvert år.
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt