Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Dagsorden til generalforsamling – genindkaldelse

15 maj Posted by in Arkiv (ikke vist), Elite, Nyheder, senior, Ungdom, Veteraner | Kommentarer lukket til Dagsorden til generalforsamling – genindkaldelse
Dagsorden til generalforsamling – genindkaldelse
 

Dagsorden

til generalforsamling i Fruens Bøge Tennisklub

tirsdag den 9. juni 2020 kl. 19.00

i Dalum Idrætsforenings lokaler, Dalumvej 95C

(såfremt m2- kravet på 4 m2 til hver person fastholdes flyttes til Hal 2, Dalumvej 95F)

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen
 3. Fremlæggelse af regnskab for 2019 til godkendelse og forslag til budget for 2020.
 1. Indkomne forslag
  Forslag fra Finn Boe-Hansen
  (”anskaffe robotstøvsugere til løbende natrengøring af indendørsbanerne. Billigere og mere effektivt.”)
 2. Fastsættelse af indskud og kontingent
  Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på alle medlemsgrupper på 100 kr.
 3. Valg af formand (Jan Hansen modtager ikke genvalg) Bestyrelsen foreslår Mikkel Schäfer.
 4. Valg af kasserer i ulige år
 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 3 i lige år. (Masood Jaffari modtager ikke genvalg. Lis Gaba er villig til genvalg) Bestyrelsen foreslår, at Rikke Sehested Petersen vælges ind. Rikke har interesse i posten som juniorformand).
 6. Valg af bestyrelsessuppleanter. 2 suppleanter hvert år.

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

11. Eventuelt